Door de liefde leven we naar een werkelijkheid toe. Een werkelijkheid waarin we niet alleen zullen openbaren voor wat we zijn, maar vooral zullen beseffen dat datgene wat we werkelijk zijn betekenis heeft voor anderen, dat de wereld antwoordt op onze werkelijkheid en dat onze werkelijkheid en die van anderen samen gesmolten een betekenis heeft zo groot, dat wij er slechts aarzelend over durven dromen.

liefde

Liefde en werkelijkheid
Tagged on:     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *